Informace pro spotřebitele

V případě, že mezi společností OREA HOTELS s.r.o. a spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nabídkou, prodejem, poskytováním, nebo zprostředkováním služeb a/nebo zboží ze strany společnosti OREA HOTELS s.r.o. , který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr,coi,cz 
Web: https://adr.coi.cz/ 

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele a postupuje podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz